Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

1 de cada 4 famílies ha demanat beca pel menjador de l’escola bressol municipal

Aproximadament 80 famílies fan ús del servei de menjador que ofereix l’escola bressol municipal “El més petit de tots”. D’aquestes, un 25% han demanat el darrer any l’ajut econòmic que ofereix l’Ajuntament anualment. I aquest mes de setembre l’han pogut tornar a demanar. Les famílies que vulguin optar a la beca menjador podran entregar la sol·licitud a l’Ajuntament fins el 2 d’octubre de 2015.

En cas de concessió de la beca, se’ls dóna la part proporcional corresponent. L’ajut no es dóna mitjançant una reducció de la quota sinó que s’ingressa a la família a finals d’any. Ho expliquen des dels serveis tècnics municipals d’Educació:

 

L’Ajuntament rep anualment les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona per a la concessió de les beques menjador a l’escola bressol, per aquelles famílies amb dificultats econòmiques. Són subvencions que es reben per any natural i no per curs escolar. Aquesta és una de les raons per les quals les famílies reben la beca a finals d’any, ja que d’un any per l’altre la subvenció pot ser diferent.

 

Criteris per atorgar la beca menjador

La beca menjador es dóna a les famílies seguint dos criteris diferents. El primer, segons el percentatge dels mesos d’ús fix de menjador:

 

I el segon, segons els barems establerts: en primer lloc, segons la situació econòmica, que va en funció de les dades del Consell Comarcal i, en segon lloc, tenint en compte els casos vinculats a Serveis Socials.