Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Un ple que vol resoldre el deute amb l’empresa de neteja

El primer ple de l’any torna per continuar parlant de deutes. Aquest cop es vol posar solució a l’endeutament que l’Ajuntament té amb l’empresa de recollida de residus i neteja viària del poble, amb Fomento de Construcciones y Contratas S.A. El govern municipal proposa reconèixer els deutes que sumen més de 182.000, corresponents als serveis fets entre el 2007 i el 2010. Aquest ple hauria de servir per aprovar un conveni regulador que serveixi per fer-ne el pagament.

Al mes de novembre, la regidoria de medi ambient ja va anunciar canvis respecte aquest deute. El regidor, Héctor González, va explicar que l’endeutament que hauria deixat l’anterior govern era d’uns 250.000 euros, part d’aquest generat pels interessos. Les negociacions amb l’empresa haurien servit per perdonar part del deute. Els 60.000 euros que corresponien als interessos no s’hauran de pagar. Ho explicava el propi González.

 

Així doncs, la proposta del govern passa perquè l’empresa Fomento facturi a l’Ajuntament de Tiana 99 factures mensuals de 800 euros pel servei de recollida de residus i 99 factures mensuals de 1.000 euros pel servei de neteja viària. És a dir, cada mes es pagaran uns 1.800 euros a l’empresa. Amb aquesta fracció es pretén haver finalitzat el pagament d’aquests serveis l’any 2023. Els primers retorns es farien aquest mes de gener.

 

Altres temes del primer ple del 2015

Aquesta sessió ordinària del mes de gener també proposa que l’Ajuntament de Tiana s’afegeixi al programa Metropolità de mesures contra la pobresa energètica aprovat al mes de desembre pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest programa vol donar cobertura econòmica per evitar talls de subministrament a l’hivern a aquelles persones que es troben en situació de pobresa energètica. Els afectats s’hauran de dirigir als serveis socials del seu municipi, on es farà una valoració provisional que implicarà la suspensió de qualsevol tall d’energia o aigua fins que es resolgui la sol·licitud.

A més també es parlarà d’un nou servei a les biblioteques. Can Baratau i, també, les biblioteques d’Alella, el Masnou, Montgat i Teià s’han coordinat amb la Creu Roja d’aquestes poblacions per poder oferir un servei a aquelles persones grans que per motius de mobilitat reduïda no poden apropar-se a aquests centres. Es vol facilitar que puguin gaudir dels serveis de lectura o autoaprenentatge que s’hi ofereixen.