Ajuntament

El ple buscarà l’actualització del conveni amb la Diputació per a la gestió informatitzada del padró

/ Alexia Guilera

Marta  López | 04/02/2020 a les 11:44 0
 

L’Ajuntament de Tiana té formalitzat amb la Diputació de Barcelona un conveni on la institució pública assumeix la gestió informatitzada del padró d’habitants. Arran de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals, aquest conveni requereix d’una actualització.

Així doncs, el ple d’aquest febrer buscarà l’actualització d’aquest conveni relatiu a la gestió informatitzada per part de la Diputació de Barcelona del padró municipal d’habitants.

Marta López
Marta  López