Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

30 famílies necessiten serveis d’atenció domiciliària

A Tiana hi ha unes 30 persones que necessiten serveis d’atenció domiciliària. Aquestes depenen dels treballadors familiars per fer algunes de les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen d’atenció permanent i a distància. Normalment ho necessiten per raó d’edat, dependència o discapacitat d’algun tipus.

Aquest 2015, aquestes persones hauran de pagar 11 euros l’hora per les ajudes que es facin al seu domicili o 8 euros al mes pel servei de teleassistència. Aquest últim és aquell que dóna un acompanyament a distància i detecta situacions d’emergència. Aquests preus s’han aprovat durant el ple municipal de novembre. N’ha parlat el regidor d’acció social Jordi Gost.

 

El regidor de Convergència i Unió, Joan Cañada, ha demanat al govern trobar-se per debatre sobre aquests preus.

 

La capacitat econòmica dels usuaris

El preu a pagar, però, també dependrà de la capacitat econòmica d’aquestes persones. Així doncs, tots aquells que estiguin situats per sota del salari mínim interprofessional en gaudiran de forma gratuïta.

Una de les novetats d’aquest any seran els nous criteris per a la determinació d’aquesta capacitat econòmica. El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i la Diputació de Barcelona han establert que, a partir d’ara, les bonificacions tinguin en compte aquelles persones que tinguin càrregues familiars o paguin lloguers i hipoteques. A més, també es valorarà com a ingressos el patrimoni que estigui en nom d’aquella persona.

 

El Consell Comarcal complementa el servei

A Tiana, l’atenció domiciliària es fa a través de dos treballadors familiars del poble. Aquest servei, fins ara, també s’ha complementat a través del Consell Comarcal del Maresme i d’una empresa privada. A partir del 2015, a banda dels treballadors municipals, els recursos aniran destinats al Consell Comarcal. El ple municipal ha aprovat que es destinin 16.000 euros a el conveni de Servei d’Atenció Domiciliària amb aquesta administració. Està previst que durant l’any, el Consell destini unes 1.600 hores a aquestes persones. El servei a distància, de teleassistència, es continuarà realitzant a través de l’empresa “TeleVida”.