Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

73 ERTO i 323 persones afectades a Tiana durant el 2020

L’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme ha publicat un informe on es mostra l’impacte de la Covid-19 en el nombre d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que han tingut lloc durant l’any 2020.

Per exemple, en el període del març al desembre, s’han resolt un total de 7.009 expedients d’empreses amb seu social al Maresme, els quals han afectat un total de 44.144 persones treballadores.

Les dades, extretes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mostren com el mes amb més expedients reguladors va ser l’abril, amb un total de 4.773 expedients i 26.926 persones afectades. El segueixen, tot i que de més lluny, el mes de novembre, amb 1.000 expedients i 5.587 persones afectades i el mes de maig, amb 457 expedients i 4551 persones.

Segons recull l’informe, la mesura més adoptada en la presentació dels ERTO ha estat la suspensió del contracte laboral (86,5%), seguit de la suspensió i reducció de la jornada laboral (7,95%) i la reducció de la jornada laboral (5,44%).

Els ERTO a Tiana

A escala municipal, durant el període de gener a desembre del 2020, Tiana va sumar un total de 73 expedients de regulació temporal de l’ocupació, afectant un total de 323 persones.

Els sectors més afectats han estat l’Hostaleria, amb 19 expedients i 81 persones afectades; el Comerç a l’engròs i al detall, amb 14 expedients i 67 persones afectades; l’Educació, amb 5 expedients i 37 persones afectades; i la Construcció, amb 10 expedients i 34 persones afectades.

Dades d’atur

Paral·lelament, amb dades del mes de gener, les oficines d’ocupació del Maresme han comptabilitzat 31.142 persones com a demandats de feina, el que suposa un increment de l’1,63% respecte al desembre i un augment del 25,32% en la comparativa interanual. A Tiana, hi ha 330 persones aturades.

L’Observatori de Desenvolupament Local destaca com el 55,42% de les persones demandants són dones i el 54,33% tenen entre 45 i 65 anys.