Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El ple de març vol “millorar la confiança del ciutadà”

El ple del mes de març votarà l’aprovació del Codi Ètic de l’Ajuntament de Tiana. Un decàleg amb 10 apartats que vol “treballar per millorar la transparència en la gestió i la confiança del ciutadà en el bon fer dels funcionaris i càrrecs electes de l’Ajuntament”. Segons el text, “tots els grups municipals representants del poble volen fer realitat una nova forma de governar, més propera als ciutadans”. És per això que creu “imprescindible” que les actuacions de les forces polítiques, els treballadors públics, els agents de la societat civil i les empreses prestatàries de serveis municipals s’inspirin en els “principis ètics i de valors” inclosos en aquest document.

Entre els valors d’aquest Codi Ètic es parla d’objectivitat, honradesa o transparència. Així doncs, s’hauria d’”actuar de manera independent i neutral en tots els assumptes públics”, s’hauria d’”evitar l’abús de poder” i “garantir una informació útil, veraç i comprensible”.

Un dels apartats d’aquest document també contempla el decàleg que hauria de seguir “un bon govern”. Aquest hauria de “vetllar pels drets humans i per la igualtat davant la llei”, “garantir el bon ús dels béns públics” i no fer-los servir “en cap cas per obtenir privilegis a títol personal, familiar o de partit”. D’altra banda, la “bona administració” hauria de “garantir el dret de les persones a ser escoltades i atendre les seves opinions”, “promoure l’associacionisme” i “no acceptar cap tracte de favor”.

 

El Codi Ètic i la comissió

Va ser al ple del mes de febrer del 2014 quan es va aprovar la redacció d’aquest Codi Ètic. Aquest dia es va crear una comissió encarregada de la seva redacció.

La comissió d’ètica estarà formada per un representant de cada grup municipal, per un representant dels treballadors de l’Ajuntament i per 3 membres de la societat civil. Aquest òrgan és l’encarregat de difondre el Codi Ètic, proposar bones pràctiques i avaluar-ne el compliment, entre d’altres.

El Codi Ètic de l’Ajuntament de Tiana entrarà en vigor l’endemà de la publicació de la seva aprovació definitiva. En aquest ple es debatrà la seva aprovació inicial.

 

Més temes al ple de març

El ple d’aquest mes també se centrarà en les entitats del municipi. Després que hagi entrat en vigor la Llei sobre l’Impost de Societats, la proposta insta al Govern espanyol a modificar la normativa. Demanen “simplificar” les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre. Creuen que aquesta suposa un “atac directe a la viabilitat del teixit associatiu català”.

Entre els punts de l’ordre del dia també hi ha el un nou conveni pels treballadors de l’Ajuntament. Aquest pretén regular les condicions de treball amb la consideració d’una retribució específica per nocturnitat o la obligació de registrar les entrades i sortides mitjançant un control de presència, entre d’altres. Aquest ple també votarà la recuperació parcial de la paga extra de Nadal que els treballadors públics no van rebre l’any 2012.