Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Els abonaments per a la piscina municipal ja es poden comprar via online

Els veïns i veïnes de Tiana ja poden comprar els abonaments per a la piscina municipal a partir d’aquest dimecres 10 de juny. Pel que fa als empadronats a Montgat, l’inici de la compra serà el dimarts 16 de juny.

Tal com es recull a l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de piscines, es reserva un 65% (1170 abonaments) durant la temporada per a persones empadronades a Tiana. El 35% restant (630 abonaments) s’oferirà als empadronats a Montgat.

A causa de l’alerta sanitària pel coronavirus, la venda dels abonaments serà totalment online. L’Ajuntament de Tiana ha creat una plataforma a través de la qual es podrà fer la compra i que, a la vegada, permetrà controlar l’accés a la instal·lació mitjançant reserves horàries. Recordem quins són els preus:

Una altra de les novetats és que el carnet serà virtual. Això vol dir que es podrà accedir a la piscina utilitzant l’aplicació mòbil ReservaPlay, on hi haurà un botó d’entrada i de sortida que substituirà al carnet físic. En cas de no disposar de dispositius electrònics, es podrà accedir mitjançant el codi d’accés d’usuari que es facilitarà un cop es faci la compra de l’abonament.

La piscina obrirà aquest cap de setmana del 13 i 14 de juny coincidint amb la Festa Major Petita i, a partir del 20 de juny, romandrà oberta cada dia fins al 6 de setembre. Els dies 11, 12, 13 i 16 de setembre també es podrà fer ús de la piscina.

L’horari d’obertura serà, pels mesos de juny i juliol, cada dia de deu del matí a vuit del vespre. Pel que fa als mesos d’agost i setembre, es redueix una hora, d’onze del matí a vuit del vespre.

Control d’aforament i mesures de protecció i higiene

L’alerta sanitària també ha provocat que, per obrir la piscina, s’hagin de seguir mesures de control de l’aforament, de protecció i higiene. En el primer cas, l’aforament màxim serà de 100 persones per hora, es delimitarà la zona de la gesta per garantir la distància mínima de seguretat i es delimitarà la zona de l’aigua.

En el segon cas, es durà a terme un protocol de desinfecció i neteja que garantirà l’augment de la freqüència temporal de neteja, es posaran dispensadors de gel a l’entrada de la instal·lació i s’haurà d’utilitzar un calçat diferent del del carrer.

A més, es mesurarà la temperatura corporal abans d’entrar a la piscina, s’establiran circuits marcats d’entrada i sortida al recinte, es limitarà l’accés i l’ús a la zona de pícnic i es tancaran els vestidors. Teniu tota la informació detallada a la pàgina web de l’Ajuntament de Tiana.