Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Els pressupostos municipals del 2023 s’aproven de manera definitiva

Aprovats definitivament els pressupostos municipals per a l’any 2023. Aquest dimarts 31 de gener ha tingut lloc un ple extraordinari per resoldre les al·legacions que havia presentat el regidor Jaume Darbra contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost municipal del 2023 i la plantilla de personal.

Els comptes es van aprovar inicialment el 29 de novembre i les al·legacions es van presentar el 3 de gener, dins el període d’informació pública. L’escrit demanava excloure la creació de places estructurals previstes fins que no es garantís la cobertura amb caràcter permanent de la despesa estructural que generaven i ajustar la previsió de reducció d’ingressos de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana fins al 25% en aplicació del principi de prudència.

La sentència del TC 182/2021, de 26 d’octubre del 2021, va comportar la modificació del mètode de càlcul de la base imposable de l’impost, amb nous coeficients que s’actualitzaran cada any per una norma amb rang de llei.

Darbra també al·legava ajustar la previsió d’ingressos de la taxa d’expedició de documents i el recàrrec de constrenyiment a la mateixa que l’exercici anterior i reduir la previsió d’ingressos del lloguer d’habitatges protegits perquè formen part del patrimoni municipal del sòl.

El ple va desestimar íntegrament les reclamacions del regidor Jaume Darbra i va aprovar definitivament el pressupost del 2023 i la plantilla de personal amb els vots en contra dels regidors i regidores d’ERC i la regidora no-adscrita, en el primer cas; i l’abstenció dels mateixos en el segon.

L’alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, va recordar que aquesta era la segona vegada que ERC utilitzava aquesta via, la primera amb els pressupostos del 2022, i va afegir que aquesta no era la manera adequada de fer-ho:

 

Salvatierra també va recordar els tres supòsits pels quals es poden presentar aquestes al·legacions i va defensar que les reclamacions presentades no encaixaven en cap d’ells:

 

L’alcalde va afegir que les al·legacions presentades estaven basades en un “càlcul alternatiu sense fonament”:

 

El regidor d’Hisenda, Antonio Sánchez, va retreure a Darbra que amb les seves al·legacions havia aconseguit endarrerir l’aprovació dels pressupostos, provocant una “paràlisi” i la prorrogació dels anteriors comptes:

 

Sánchez va afegir que no entenia l’al·legació contra la creació de les places estructurals, quan és quelcom necessari a causa de la situació laboral del consistori:

 

El regidor d’Hisenda també va defensar que l’impost de les plusvàlues s’havia calculat tenint en compte els principis de prudència:

 

Davant d’això, el regidor d’Esquerra Tiana va anunciar que es plantejaven presentar un recurs contenciós administratiu, sobretot per la seva preocupació amb el càlcul de les plusvàlues:

 

Per altra banda, la portaveu de Junts per Catalunya Tiana, Montse Torres, va reiterar el seu suport als comptes municipals, però va advertir que també estaven preocupats per les plusvàlues i va alertar que es mantindrien vigilants per comprovar que les previsions es complien:

 

El projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Tiana per a l’exercici 2023 presenta uns comptes equilibrats entre ingressos i despeses de 10,7 milions d’euros, una xifra que augmenta en 94.000 euros en relació amb el pressupost del 2022.