Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Junts per Tiana defensa que l’agrupació “compleix tots els requisits legals fixats per la Llei de Partits polítics i la llei de Finançament dels Partits”

Junts per Tiana assegura davant de la denúncia que Esquerra Tiana ha elevat al Tribunal de Cuentas que l’agrupació “compleix tots els requisits legals fixats per la Llei de Partits polítics i la llei de Finançament dels Partits.”

Els republicans han portat els comptes de l’agrupació fins a aquest òrgan de control, que està valorant l’obertura d’un expedient sancionador “per no haver presentat els comptes durant quatre exercicis consecutius i no poder fiscalitzar quin tipus de donacions i de quines persones s’han rebut.”

Segons expliquen des de Junts per Tiana, el Tribunal no els ha requerit informació “ni ha posat cap sanció a l’agrupació d’electors en relació amb els comptes anuals dels últims exercicis, la presentació dels quals està en tràmit.”

Tal com es recull a la seva pàgina web, el seu finançament prové de la subvenció del grup municipal i de les donacions de simpatitzants i dels mateixos regidors i regidores, que segons el període varia del 20 al 100% dels seus ingressos com a càrrecs electes, a través d’un compte corrent específic. Aquestes donacions són nominatives, tal com marca la llei, i estan detallades al registre de donant.

Des de Junts per Tiana “agraeixen” a la secció local d’ERC que hagi “obert el debat públic” sobre el finançament, les despeses i la fiscalització de les agrupacions d’electors, ja que manifesten que “hi ha una clara discriminació respecte als partits grans que exigeix una modificació de la llei, tal com ha reclamat el propi Tribunal de Cuentas al Congrés dels Diputats.”

L’agrupació tanca el comunicat assegurant que ja fa mesos que ERC va requerir informació de Junts per Tiana a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal, buscant alguna mena d’irregularitat, i recorda que les seves assemblees són públiques per qui vulgui demanar la informació que consideri.