Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’Ajuntament exposa al públic les llistes del cens electoral de cara a les eleccions generals del 23 de juliol

A partir d’aquest dilluns 5 de juny, i durant una setmana, l’Ajuntament de Tiana tindrà les llistes del cens electoral exposades al públic, d’acord amb l’establert a l’article 39 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Aquest cens serà el que s’utilitzarà de cara a les eleccions generals del 23 de juliol, és per això que s’estableix un termini d’exposició al públic, comprès entre aquest dilluns i el següent, 12 de juny.

Durant aquest període es podran formular reclamacions sobre la inclusió, exclusió i modificació de dades personals que afectin el dret de sufragi actiu, mitjançant impresos que seran facilitats a les dependències municipals.

A més, les persones que ho necessitin ja poden sol·licitar el vot per correu anant a qualsevol oficina de Correus o de manera telemàtica a través de la seva pàgina web si es té DNI electrònic o certificat digital. Hi ha temps fins al 13 de juliol. La pròxima data clau serà la del sorteig públic dels membres de les meses electorals, que s’haurà de fer entre el 24 i el 28 de juny.