Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’Ajuntament posa en marxa el procés de licitació del bar del pavelló de cara a la temporada d’estiu

L’Ajuntament de Tiana ja ha iniciat el procés de licitació del bar del pavelló i de la piscina municipal d’estiu de cara a la temporada 2022. El regidor d’Esports, Albert Sales, ho ha anunciat via xarxes socials després d’estar durant les darreres setmanes treballant en aquest assumpte.

L’oferta, que es pot consultar a la pàgina web de Contractació pública de la Generalitat, marca que la concessió del servei tindrà una durada de tres mesos, corresponents a la temporada d’obertura de la piscina municipal. En concret, tal com recull el plec de  prescripcions tècniques, es preveu que aquest període de tres mesos sigui des de meitat de juny fins a mitjan setembre.

Aquesta dada ja l’havia avançat l’alcalde, Isaac Salvatierra, durant el ple municipal del passat dimarts 3 de maig:

 

Ho va dir en resposta a una pregunta que va formular el grup municipal d’Esquerra Tiana relacionada amb la concessió d’aquest servei, ja que l’anterior equip de govern liderat per aquesta formació havia estat treballant en això.

En concret, els republicans apuntaven que havien estat fent feina sobre aquest tema des del mes de gener i tenien la previsió de portar els plecs al ple de maig. Aquesta concessió, però, estava prevista per un període molt més ampli, tal com van explicar, per una banda, el regidor Antonio Sánchez i, per l’altra, el regidor Jaume Darbra:

 

Com que el regidor Albert Sales no va poder assistir al ple, va ser el regidor Antonio Sánchez l’encarregat de respondre. Sánchez va posar en dubte els motius pels quals formulaven aquesta qüestió:

 

Tenint en compte que la prestació només està prevista per un sol trimestre, el pressupost base de la licitació és de 1.422,15 euros (sense IVA), tal com es detalla al plec de clàusules administratives particulars. El termini de presentació d’ofertes acaba el dimecres 18 de maig a les dues del migdia.