Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Un pas més cap a l’adjudicació dels pisos de lloguer dels Vessants II: es publiquen les llistes provisionals

El ple municipal del passat mes de desembre va aprovar les bases d’accés als habitatges de lloguer dels Vessants II, el ple de març va donar llum verda als preus d’aquests pisos i les corresponents places d’aparcament i, posteriorment, es va iniciar el procés d’adjudicació dels 17 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer disponibles.

Ara, s’ha fet un pas més cap a l’adjudicació definitiva d’aquests pisos: l’Ajuntament de Tiana ha publicat les llistes provisionals de les persones que tenen dret a participar en el procés de selecció com a adjudicataris d’aquests pisos i que compleixen els requisits de la convocatòria, segons les dades facilitades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Aquest llistat és provisional perquè, a partir d’aquest dimarts 10 de maig i fins a un termini de deu dies hàbils, es poden presentar al·legacions. Quan finalitzi aquest període es publicaran les llistes definitives i es convocarà la data de celebració del sorteig.

Recordem que aquest procés d’adjudicació compta amb 3 llistes. La Llista A, que finalment ha rebut un total de 74 sol·licituds, està formada per les unitats de convivència que tinguin uns ingressos anuals inferiors a 32.000 euros.

La Llista B, que compta amb 6 sol·licitants, inclou a les unitats de convivència que superin aquesta xifra i té un caràcter subsidiari, és a dir, només es tindrà en compte en cas que s’exhaureixin els participants de la Llista A i encara quedin pisos per adjudicar.

Per últim, la Llista C, que té 1 sol·licitud, té en compte a les persones que tinguin una condició legal de persona disminuïda amb mobilitat reduïda i necessitats d’habitatge adaptat, ja que un dels 17 pisos que s’adjudicaran ho és.