Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’alcaldessa suspèn el pla parcial de Can Matas

A Can Matas no s’hi farà cap tipus de construccció, almenys el proper any. Un decret d’Alcaldia acaba de suspendre aquest pla parcial, que és una de les zones urbanitzables inclosa a l’actual pla urbanístic de Tiana.

L’alcaldessa, Ester Pujol, ha explicat que les raons essencials d’aquesta suspensió són tres. La primera, posar en pràctica el que ella en diu “Tiana a escala de poble”, és a dir, controlar la quantitat d’habitatges que es construeix a la vila. Però vol dir molt més que això, matisa Ester Pujol:

 

Els terrenys de Can Matas, Ubicats entre el el passatge Sant Jaume, carrer Sant Jaume, la Riera de Tiana, l’avinguda Joan Garí i la carretera són un dels espais on encara s’hi podia edificar. Tot i això, en 20 anys els propietaris encara no hi havien contruït res, malgrat que tenien la llicència per fer-ho. Ara, suspesa la llicència i tirat enrere el pla parcial, perquè els promotors hi poguessin construir caldria fer-ne una modificació i que tornés a ser aprovat per la Generalitat.

Ester Pujol creu, també, que Can Matas ha quedat desfassat per acollir un pla parcial ja que, ara, 20 anys després, ja no és als afores del poble, com altres espais edificables, sinó en ple centre:

 

La revifalla en la construcció és un fet a Tiana: enguany s’han ingressat 280.000 euros en concepte de llicències de construcció, mentre que fa pocs anys aquesta xifra no depassava els 30.000. Per això, creu Pujol, s’ha de controlar aquest creixement.

Hi ha una tercera raó per aturar el pla parcial de Can Matas: l’equip de govern voldria que fos una zona verda pel poble.

 

Al ple municipal del març, la propera setmana, es donarà a conèixer el decret d’Alcaldia, que és vigent per 1 any més un altre si no hi ha acord entre les parts, propietat i Ajuntament.

Ara, un cop suspès el pla parcial pel decret d’Alcaldia, caldrà veure a quin tipus d’acord arriba l’Ajuntament amb el propietari del terreny, que, reconeix l’alcaldessa, d’entrada no ha vist amb bons ulls la decisió.

 

Ella tanmateix, reconeix que està “convençuda” de la decisió presa:

 

Un pla parcial que té 20 anys

L’actual Pla General Urbanístic de Tiana és del 1976. Després, es van anar desenvolupant alguns plans parcials al voltant del municipi. Un d’ells és el de Can Matas, un terreny qualificat com a sòl urbanitzable programat que ocupa un total de 12.397 metres quadrats, dels quals 7.487 podien ser edificables, mentre que 1.3448 s’havien de destinar a zona verda i 1.348 a equipaments.

El pla parcial de Can Matas es va aprovar (per la Generalitat) el 1998, és a dir, fa just 20 anys. Posteriorment, el 2002, l’equip de govern municipal va fer-ne un estudi de detall que autoritzava a construir-hi fins a 70 habitatges.