Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’atur registrat es redueix a Tiana però continua per damunt els 400 aturats

L’atur registrat ha baixat a Tiana en 2 persones el mes de gener. Ara hi ha 423 persones que busquen feina, quan al mes de desembre n’eren 425, segons les dades que ha donat aquest dilluns la conselleria d’Empresa i Ocupació. El nombre d’aturats registrats de Tiana a les oficines d’ocupació no baixa dels 400 des de fa mesos. El rècord es va assolir els anys 2013 (447 aturats [dades del març, segons Idescat]) i 2012 (437 aturats). La majoria d’aturats són del sector serveis (309, l’any 2012, segons Idescat), seguits de la indústria (68), la construcció (40) i l’agricultura (3) [veure gràfic adjunt]. La taxa d’atur de Tiana (dades de l’octubre de 2013) se situa al 10,42%, molt per sota de la mitjana catalana i espanyola.


El gener és un mes on tradicionalment l’atur s’incrementa, com s’observa en la sèrie històrica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que recula fins al gener del 1997. Durant aquests anys, només el gener del 1998 va registrar una caiguda de l’atur. Aquest 2014, l’atur ha crescut el gener a Catalunya de 8.999 persones, cosa que suposa el menor increment que s’ha registrat en un mes de gener des de l’any 2007. En relació amb el gener de l’any passat, l’atur s’ha reduït de 27.946 persones, el 4,22% menys, i acumula set mesos consecutius on es pot observar que en termes interanuals l’atur està disminuint. Set mesos seguits de descensos de l’atur en termes anuals no es donava des del juny del 2007.

En el conjunt de l’estat espanyol l’atur va sumar el gener 4.814.435 persones, amb un increment en relació amb el desembre de 113.097 persones, el 2,41% més. Aquest augment de la desocupació a l’Estat és el creixement menor d’un mes de gener que s’ha registrat des del 2007 en termes absoluts, tot i que si es compara en termes relatius cal recular fins el gener del 2004, quan l’atur va disminuir en un 2,35%.

En relació amb Catalunya, la caiguda interanual de 27.946 persones de les llistes de l’atur és la més important que s’ha registrat al Principat des del gener del 1999 quan la desocupació es va reduir en termes anuals de 49.900 persones, el 16,29%.

A totes les demarcacions catalanes l’atur creix en termes mensuals però decreix en taxa interanual. En el cas de Lleida s’acumulen 8 mesos seguits de descensos interanuals, Barcelona i Tarragona set mesos i Girona sis mesos.

Barcelona va tancar el mes de gener amb 468.325 aturats, 4.851 més que el desembre, l’1,05% més. En relació amb l’any passat, la desocupació ha disminuït de 21.862 persones, el 4,46% menys.

Augment dels contractes temporals

El gener es van fer 182.613 contractes, amb un increment del 7,57% més que el gener de l’any passat. D’aquests contractes, l’11,56% van ser indefinits (21.107) mentre que els temporals van suposar un pes del 88,44% (161.506).

En relació amb el gener de l’any passat, el contractes temporals han crescut un 8,68% i els indefinits s’han reduït un 0,24%.

Prestacions

En dades del mes de desembre, el nombre de persones que cobraven algun tipus de prestació (contributiva, subsidi i renda d’inserció) van arribar fins a les 400.866 persones, el 64,15% del total d’aturats que el desembre era a Catalunya de 624.872 persones. Els aturats que cobraven la pensió contributiva eren només 203.761 persones, el 32,61% del total d’aturats.