Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Pressupostos, superàvit i Covid-19, els principals eixos del ple de setembre

Els pressupostos municipals van ocupar bona part dels acords que es van pujar en el ple de setembre. Per una banda, es va debatre sobre el superàvit del pressupost del 2019 i les inversions financerament sostenibles que tirarien endavant gràcies al romanent líquid de tresoreria. Per l’altra, es va anunciar una modificació de crèdits del pressupost d’aquest 2020 per fer front a les despeses ocasionades per la crisi sanitària de la Covid-19.

El superàvit: inversions

Com cada any, una part del romanent líquid de tresoreria del pressupost municipal anterior s’ha de destinar a inversions financerament sostenibles. Enguany, el superàvit del 2019 ha quedat en 813.924 euros.

Recordem que, d’aquesta xifra, el 27% anirà a despeses ocasionades per la Covid-19 (20%) i per l’adquisició d’un vehicle elèctric per a la Policia Local, complements i punt de recàrrega (7%), tal com es va aprovar durant el ple del juliol.

Així doncs, queden 594.165 euros per a inversions, entre les quals es troben les obres d’adequació de Can Riera, les plaques fotovoltaiques als edificis municipals o la reparació de la coberta de la Sala Albéniz.

La proposta d’inversions va tirar endavant amb el vot en contra de Junts per Tiana. El seu portaveu, Isaac Salvatierra, va argumentar que trobaven a faltar un projecte prou intel·ligent per adaptar-lo a les circumstàncies actuals:

 

L’alcaldessa de Tiana, Marta Martorell, va recordar que estaven limitats per llei a posar aquests diners en certs projectes:

 

Tot i estar d’acord en projectes com el de les plaques fotovoltaiques i les sortides d’emergència, les obres d’adequació de Can Riera generava dubtes a l’agrupació d’electors. Salvatierra va dir que temien que es perdessin els usos assignats a aquest espai durant el mandat anterior:

 

El superàvit: rebuig al Reial Decret llei 27/2020 de 4 d’agost

Durant el mes d’agost, Alcaldia va signar un decret on manifestava públicament que no lliuraria els romanents líquids de tresoreria a l’Estat espanyol, argumentant que seria “una acció injusta, insolidària i contrària als ciutadans que representem” i recordant que tenien compromisos adquirits en acords plenaris que s’havien de complir, com l’ampliació de l’Institut de Tiana.

Aquesta reacció venia derivada de la publicació, per part del Govern espanyol, del Reial Decret Llei 27/2020 de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. En ell s’establia la transferència voluntària del romanent líquid de tresoreria, com a préstec que es retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. A canvi, s’habilitarà un crèdit extraordinari de 5.000 milions d’euros al qual només tindrà accés, en proporció a l’aportació que facin, els municipis que transfereixin els seus romanents, essent un risc per a la liquiditat de l’ens.

Tot i que encara no ha passat per debat parlamentari, s’ha pujat una moció al ple de setembre apostant per a la suficiència i autonomia financera dels ens locals i de rebuig a aquest Reial Decret. A l’escrit es manifesta que “no se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadania”. A més, s’argumenta que, “malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català”.

La moció va tenir el suport de tots els grups municipals excepte el PSC. El seu portaveu, Albert Sales, va argumentar que consideraven aquest escrit una estratègia més política que tècnica, ja que el Reial Decret encara no ha passat el tràmit parlamentari:

 

Transferència entre partides per fer front a la Covid-19

Els pressupostos del 2020 es van aprovar al març, pocs dies abans de l’inici de l’estat d’alarma. Amb l’arribada de la crisi sanitària per la Covid-19, han anat sorgint despeses que no estaven contemplades. És per això que l’equip de govern ha pujat al ple de setembre una proposta d’acord per fer transferències entre partides per poder cobrir aquestes despeses.

Tal com es recull al text de l’escrit, la transferència total és de 257.433,36 euros i els canvis se situen al voltant del 2,6% del total del Pressupost.

Les partides que han necessitat un augment de crèdit estan relacionades, en bona part, amb els serveis sanitaris, tècnics i jurídics que s’han hagut de prestar a la Residència tant per l’emergència sanitària com pel segrest de la concessió. També s’ha ampliat la partida relacionada amb el manteniment del software informàtic i es preveu un augment en les partides de neteja (edificis municipals i via pública) per atendre els serveis que seran necessaris en el darrer quadrimestre de l’any a fi de complir amb les exigències sanitàries i d’higiene derivades de la Covid-19.

Les principals aplicacions pressupostàries afectades, pel que fa a la disminució de crèdit, són les de cultura, joventut, esports i promoció econòmica. Tot i que la proposta d’acord va tirar endavant, no va comptar amb el suport de Junts per Tiana, que no estaven a favor de la retallada a Cultura:

 

La regidora de Cultura, Marta Guàrdia, va dir que no s’havien produït retallades, sinó que s’havien disposat de diners derivats d’actes que no s’han pogut fer:

 

L’alcaldessa també va voler aclarir que aquesta transferència de diners no es podien definir com a retallades. A més, va argumentar que bona part d’aquests diners anaven a parar a ajudes i a l’augment de serveis com el de neteja:

 

Relacionat amb la Covid-19, el ple també va aprovar, aquest cop per unanimitat, el pla de contingència davant d’una emergència sanitària per l’expansió del coronavirus. L’escrit recull recomanacions destinades a garantir el funcionament dels serveis públics municipals i el funcionament del municipi.