Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El ple de cartipàs manté el model de retribucions i dietes amb un increment de despesa

Aquest dimarts 4 de juliol ha tingut lloc el ple de cartipàs, una sessió que ha servit per assentar les bases del nou equip de govern sorgit de les eleccions municipals del passat 28 de maig. Tot i que la composició, les delegacions i les tinences d’alcaldia ja s’havien nomenat per decret, faltava portar a ple acords com la constitució de les comissions informatives, la delegació d’atribucions del ple a la Junta de Govern Local, el nomenament dels representants en els diferents òrgans col·legiats o el que sempre porta més debat: el règim de dedicació i retribucions i les dietes.

Segons va explicar l’alcalde, Isaac Salvatierra, han mantingut el mateix model de retribucions de l’anterior equip de govern encapçalat per Marta Martorell, però amb més hores de dedicació:

 

Així doncs, Salvatierra es manté la retribució de 35.800 euros bruts, que ja es va establir després de la moció de censura, amb una dedicació del 90%, les regidores Cristina Comas i Núria Amado passen de 16.000 a 18.000 amb una dedicació del 40% i s’incrementen les dietes a l’oposició retribuint les Juntes de Portaveus amb 100 euros.

 

A més, el regidor Pau Seda també rebrà una retribució de 16.000 euros amb una dedicació del 30%, mentre que la resta de regidors i regidores del govern cobraran via dietes, igual que l’oposició, per assistència a plens (300 per cada sessió ordinària, els plens extraordinaris no percebran dietes), Junta de Govern Local (300 euros per sessió, 4 sessions com a màxim de manera mensual), Comissions Informatives (100 euros) i Juntes de Portaveus. Tal com recull l’article 75 de la LRBRLsolo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma.

La mateixa Llei, però l’article 75 bis.1, estableix que seran els Pressupostos Generals de l’Estat els que determinaran de forma anual el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per retribucions i assistències. Enguany, els pressupostos del 2023 contemplen que en els municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants aquest màxim sigui de 52.272,61 euros bruts anuals.

L’oposició va retreure l’increment en les retribucions i el consegüent augment de la despesa. Escoltem en aquest ordre al regidor no adscrit, Albert Sales; Alex Van Boven, d’ERC; Diego Parra, del PP; Montse Torres, de JuntsxCat; i Miquel Santiago, del PSC:

 

 

 

 

 

Albert Sales i Montse Torres també van voler recordar les paraules de Salvatierra en els plens de cartipàs de l’any 2020 i 2019 quan l’anterior equip de govern va plantejar aquest mateix model de retribucions i el canvi de parer de l’ara alcalde:

 

 

Per altra banda, Diego Parra va posar sobre la taula la necessitat d’un debat perquè govern i oposició tinguin unes dietes i retribucions justes i equilibrades, posant en relleu que la feina que es fa des de l’oposició també comporta hores d’esforç i sovint no es veu prou reconeguda:

 

L’acord, que també incloïa una subvenció de 300 euros anuals per cada grup municipal i 300 euros més per a cada membre del grup, va tirar endavant amb els vots positius de Junts per Tiana i el PP, les abstencions del PSC, JuntsxCat i el regidor no adscrit i el vot en contra d’ERC.

Després del ple de cartipàs va tenir lloc un segon ple extraordinari i urgent, molt més breu, per sotmetre a votació la constitució dels grups municipals que conformen el ple i els seus respectius portaveus i la constitució d’Albert Sales com a regidor no adscrit. Aquí és on es va produir una picabaralla entre Miquel Santiago, portaveu del PSC, i Sales per la seva sortida del partit que el regidor d’ERC, Alex Van Boven, va qualificar de “vergonya aliena”, afegint que no era el lloc ni el moment.